70-lecie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1946-2016

Jubileusz 70-lecia działalności wrocławskiego ośrodka Polskiego

Towarzystwa Geograficznego. Wielkie święto członków towarzystwa, którzy pracowali i nadal pracują na rzecz popularyzacji geografii i

kształtowania więzi pomiędzy geografami na szczeblu naukowym i dydaktycznym. Poniższa publikacja powstała dla podsumowania 70-letniej działalności pasjonatów geografii, powstała dla pamięci o tych, którzy poświęcili się badaniom środowiska geograficznego i jego propagowaniu.

Publikacja obejmuje trudną historię powstania Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Ziemiach Zachodnich, który musiał borykać się z wieloma problemami społecznymi, ekonomicznymi i gospodarczymi lat powojennych, które paradoksalnie przyczyniły się do intensywnej ekspansji i eksploatacji środowiska geograficznego Dolnego Śląska oraz licznego zaangażowania się naukowego środowiska geografów. Publikacja wspomina również o działalności związanej z organizowaniem odczytów naukowych i popularnonaukowych, sesji terenowych, wycieczek oraz zjazdów i konferencji. Mówi także o tych którzy byli i są zaangażowani w organizację Olimpiady Geograficznej, Czasopisma Geograficznego czy działalność Klubu Polarnego. Sądzę iż prezentowana publikacja jest kompleksowym kompendium wiedzy na temat naszego Oddziału PTG, powstała dzięki zaangażowaniu Zarządu i członków PTG, którym pragnę serdecznie podziękować.


dr Janusz Łach

Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Oprawa miękka

Rok wydania 2016

Redakcja: Janusz Łach