„Boże młyny” krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim

prof. Tadeusz Fitych

Wystawa „Boże młyny” jest zarówno próbą

ukazania piękna małej architektury sakralnej, która nieraz umyka naszej uwadze, jak też wysiłkiem zachowania w pamięci ginącego piękna i wartości, które ono ze sobą niesie. Jest ukierunkowanym spojrzeniem na nasz wyjątkowo urzekający krajobraz (bogactwo i niegasnącą od stuleci

siłę atrakcji Kudowy-Zdroju) i zachodzące w nim zmiany.

Niniejsza wystawa, z jednej strony, bazuje na: bardzo rozbudowanej elektronicznej bazie inwentaryzacyjnej 202 obiektów (każdy obiekt posiada 70 kategorii opisu; n.b. jest to ewenement w skali naszego kraju), ankietowych wypowiedziach ok. 200 osób i ekspertów, zbiorze 6,5 tysiąca wytworzonych fotografii, obszernej literaturze i szeregu własnych opracowaniach, a z drugiej, skupia się na osobowej i kulturowej komunikacji, przenikaniu duchowości oraz na procesie rozwoju życia religijnego, bardziej niż na jednostkowym dziele.


Oprawa miękka,

Rok wydania 2009