Cykady

Jak zdefiniować poezję? Czy to w ogóle możliwe? Są to refleksje,

wrażenia, impresje ubrane w słowa. A tomik poezji Leszka Szczurka pokazuje ogromną wrażliwość poety na... wszystko, ale najbardziej na drugiego człowieka.Nie można jednak być otwartym na innych, nie zaglądając w głąb samego siebie. Zapraszamy więc na wędrówkę z poetyckim JA w tomiku „Cykady”.