Reguła przekory
Przed świtem
Dar Widzenia ludzkich potrzeb
Strofy w kwiatach
Strzępy, szpargały, świstki
Cztery pory roku na Ślęży
Inspektoria Polska Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki
Laboratorium Papieru
Słowa i szepty
Dzieje Ciepłowód od czasów najdawniejszych do współczesności
MUZEUM PAPIERNICTWA (nr 14)
HISTORYCZNY EPOS BIELIC
Magiczna historia
40 lat pracy twórczej
Wzorce zagospodarowania szlaków turystycznych w górach średnich na wybranych przykładach europejskich
JASKINIA NIEDŹWIEDZIA W KLETNIE – 40 lat eksploracji, badań, ochrony i turystyki
„Boże młyny” krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim
PARAFIA POD WEZWANIEM ŚW. JANA CHRZCICIELA W MOŚCISKU W LATACH 1968 – 2013
NADZIEJA – spotkanie u źródła
Dzieje parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie Podlaskim w XIX i XX wieku
Boromeuszki w Głuchołazach
Jak żyć?
70-lecie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1946-2016
Przeszłość i znaczenie tradycji dla współczesnego oblicza kulturowego góralszczyzny Beskidu Małego – zapis w krajobrazie
HOMILIE MEDIOLAŃSKIE
Życie dla życia
Świadectwa
Fascynacje kulinarne Ewy
S K Ą D ?  –  D O K Ą D ?
Rola gwałtownych ulew i powodzi…