Magiczna historia

Konkurs Legend o partnerskich gminach Ciepłowody i Borohradek zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach jako część projektu "Wspólna historia i tradycja - oto nasza koalicja!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Jego celem było skierowanie zainteresowania mieszkańców obu gmin na historię

swoich małych ojczyzn i zachęcenie do jej odkrywania i dokumentowania.

Prace konkursowe recenzowali: Ewa Pazdioara – etnolog, autorka licznych publikacji dotyczących legend i historii regionu, Dorota Wrona – kustosz ząbkowickiej Izby Pamiątek Regionalnych oraz Kamil Pawłowski – pasjonat tradycji i historii Ciepłowód.