Modlitewnik Krzeszowski

Modlitewnik Krzeszowski to największy dostępny zbiór modlitw, nowenn, litanii i nabożeństw. „Powstał on z myślą o wszystkich wiernych czcicielach Matki Bożej Łaskawej – tych z krzeszowskiego sanktuarium oraz tych, którzy nawiedzają Dom Łaski Maryi. Dla wielu osób nawiedzenie naszego sanktuarium łączy się ze szczególnym działaniem łaski Bożej, gdyż doświadczają tutaj umocnienia, uzdrowień duszy i ciała, nawróceń oraz spełnienia zanoszonych próśb. Maryja, jako czuła Matka, zatroskana o swoje zagubione i cierpiące dzieci niczego nie odmawia tym, którzy zwracają się do Niej i potrzebują jej wstawiennictwa u Bożego Miłosierdzia.”

Modlitewnik Krzeszowski

oprawa: Twarda

rok wydania: 2019