Chłopak z Jeleni

Feliks Czarnecki
Publikacja z serii WICHRY ZMIAN
Format: A5
Ilość stron: 40 + wkładka kolorowa 8 stron
Druk: 1 kolor + full kolor wkładka
Papier: offset 80 g/m2 + wkładka kreda 130 g/m2
Oprawa: miękka klejona

25,00 

Mały Krzyś

Położenie Kłodzka na skrzyżowaniu europejskich szla­ków komunikacyjnych powodowało, że przez ostatnie ty­siąc lat przybywali tu i nierzadko osiadali liczni migranci. Szczególnie wielu przybyszów zamieszkało w naszym re­gionie w czasach wojennych. Podczas i tuż po II wojnie światowej na Ziemię Kłodzką przybyło wielu imigrantów z Mazowsza, Polski Centralnej, Małopolski, Górnego Ślą­ska, Wileńszczyzny, okolic Lwowa, Stanisławowa i innych miast Kresów Wschodnich, ale także z rumuńskiej Bukowi­ny, z Zaolzia i Podhala, z Syberii a nawet z górniczych regionów Niemiec, Francji i Belgii.

Przesiedleńcy, wysiedleńcy, oficjalni delegaci tworzą­cych się cywilnych struktur PRL, żołnierze i milicjanci od­delegowani do Kłodzka, by służyć na zachodnim pograni­czu, AK-owcy uciekający przed UB i NKWD, szabrownicy, mieszczuchy z dramatycznie zniszczonej Warszawy, bez­rolni chłopi z przegęszczonych wsi Kielecczyzny, Polski Centralnej i Podkarpacia pragnący pozyskać kawałek zie­mi na własność, poszukiwacze szczęścia na tzw. „ziemiach odzyskanych” itp. itd.