Kłodzka Fara

Grażyna Tomaszewska
Format: A4
Ilość stron: 36 z okładką
Druk: full kolor
Papier: kreda 150 g/m2
Oprawa: szyta drutem

25,00 

Gotycka bryła kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku, mimo gęstej zabudowy kamienicznej, widoczna jest z bardzo wielu punktów miasta.Z zewnątrz budowla ma wszystkie cechy gotyku kamiennego, jednakże widoczne są liczne dobudówki i nadbudówki z późniejszych v okresów, zwłaszcza barokowe. Stojący od ośmiu wieków w tym samym miejscu kościół wiele „przeżył” i wiele „widział”, mimo tego, stan techniczny obiektu jest znakomity i nadal doskonale służy on wiernym.