Świadkowie

Zbigniew Machoś
Publikacja z serii WICHRY ZMIAN
Format: A5
Ilość stron: 40 + wkładka kolorowa 8 stron
Druk: 1 kolor + full kolor wkładka
Papier: offset 80 g/m2 + wkładka kreda 130 g/m2
Oprawa: miękka klejona

25,00 

Od wydawcy

Położenie Kłodzka na skrzyżowaniu europejskich szlaków komunikacyjnych powodowało, że przez ostat­nie tysiąc lat przybywali tu i nierzadko osiadali liczni migranci. Szczególnie wielu przybyszów zamieszkało w naszym regionie w czasach wojennych.

Podczas i tuż po II wojnie światowej na Ziemię Kłodzką przybyło wielu imigrantów z Mazowsza, Mało­polski, Górnego Śląska, Wileńszczyzny, okolic Lwowa, Stanisławowa i innych miast Kresów Wschodnich, ale także z rumuńskiej Bukowiny, z Zaolzia i Podhala, z Sy­berii a nawet z górniczych regionów Niemiec, Francji i Belgii.

Przesiedleńcy, wysiedleńcy, oficjalni delegaci two­rzących się cywilnych struktur PRL, żołnierze i mili­cjanci oddelegowani do Kłodzka by służyć na zachodnim pograniczu, AK-owcy uciekający przed UB i NKWD, sza­brownicy, mieszczuchy z dramatycznie zniszczonej War­szawy, bezrolni chłopi z przegęszczonych wsi Kielecczy­zny i Podkarpacia pragnący pozyskać kawałek ziemi na własność, poszukiwacze szczęścia na tzw. „ziemiach od­zyskanych” itp. itd.