Przeszłość i znaczenie tradycji dla współczesnego oblicza kulturowego góralszczyzny Beskidu Małego – zapis w krajobrazie

Janusz Łach

Marcin Musiał

Beskid Mały jest to obszar ze wszech

miar niedoceniony, jeżeli chodzi o dotychczasowe badania, położony jakby

„na uboczu”, w sensie geo i etno – geograficznym. (…) To w końcu

„Beskid Piękny”, jak zwykło się o nim mówić i pisać, który przyciąga

wielu ludzi z innych regionów, chcących zachwycać się miejscowymi

walorami przyrody i kultury.(…)

Mój długotrwały kontakt z Żywiecczyzną i Śląskiem Cieszyńskim pozwala mi spojrzeć na to dzieło jako doniosłe i istotne dokonanie, które wypełnia dotychczas istniejącą lukę. (…) Zaprezentowane w nim informacje zdecydowanie poszerzają wiedzę o tej części Beskidów i z pasją opowiadane zachęcają do wizyty w tej pogranicznej pod względem etnicznym i kulturowym przestrzeni. Całość uznaję za udaną ilustrację połączenia studiów nad tradycją ze współczesnością, w której coraz bardziej liczą się wartości wzmacniające i odpowiednio prezentujące lokalność. To one podtrzymują tożsamość regionu a ona posiada rosnącą wciąż, wieloaspektową „atrakcyjność”. Należy więc wznosić z nadzieją, że z podejmowanych na kanwie tradycyjnych sposobów gospodarowania inicjatyw, o czym również sprawozdają Autorzy, narodzi się nurt „kulturowego odrodzenia”, propagujący beskidzką kulturę i miejscowe walory naturalne.


Eugeniusz Kłosek

Oprawa miękka,

Rok wydania 2016