S K Ą D ?  –  D O K Ą D ?

Stowarzyszenie Fundus Glacensis


Jeżeli sięgnęliście po tę książkę, to znaczy, że chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przygotowuje się i realizuje działania z grupą młodzieży. Może szukacie inspiracji, a może już macie swoje pomysły, które chcecie skonfrontować z doświadczeniami innych. Być może stajecie przed takim zadaniem pierwszy raz, a być może chcecie zrealizować kolejną jeszcze lepszą, jeszcze ciekawszą inicjatywę. Gratulujemy! Już sam zamysł sprawia, iż jesteście nam kompanami w gronie osób parających się pracą na rzecz swoich lokalnych społeczności, a w szczególności chcących podjąć współpracę z młodzieżą.

Prawdopodobnie należycie do ludzi, którzy nie twierdzą, iż sformułowanie – „obyś cudze dzieci uczył” – jest przekleństwem, a wręcz przeciwnie– wspaniałą, życiową przygodą. Choć nie jesteśmy nauczycielami sensu stricto, każdy z nas ma liczne doświadczenia zawodowe i społeczne w pracy z młodzieżą.

Stowarzyszenie Fundus Glacensis tworzy grupa przyjaciół z terenu Ziemi Kłodzkiej. Są wśród nas starsi i młodsi. Niektórzy są rodzicami i dziadkami, ale zawsze młodymi duchem. To, co robimy, wynika z naszych pasji, dlatego nie jesteśmy wolni od emocjonalnego podejścia do tego, co robimy, w tym także do przedstawianej tu problematyki. Wiemy, że praca z ludźmi, wspólne tworzenie i dążenie do czegoś to nie matematyka, w której 2+2 to zawsze 4, ale sądzimy, że możemy się dzielić z Wami naszymi przemyśleniami dotyczącymi metodyki powstawania i prowadzenia projektów z młodzieżą. Może zechcecie zaczerpnąć z naszego źródła, może zastosujecie coś


Oprawa miękka

Rok 2015