Słowa i szepty

Słowa i szepty, to co dawne, i to co współczesne, co

żyje tylko w krainie czystego powietrza, bo wiersz – to tylko otwieranie drzwi, za którymi czekamy. Poezja zrodzona z autentycznego protestu, niepozbawiona refleksji osobistej, niewolna też od naiwnej zadumy nad współczesnością.