Zebrały: Bogusława Głowania i Jolanta Czech

ŚWIADECTWA WŁODZIMIERZ ZIMOLĄG SSCC oczami przyjaciół i najbliższych

Wydana w 2005 roku pozycja książkowa pt.

WSPOMNIENIA – O. WŁODZIMIERZ ZIMOLĄG SSCC W NASZEJ PAMIĘCI cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zachęciło to nas, autorki, do zebrania kolejnych świadectw i napisania następnych wspomnień. Postawa dobrego zakonnika, jakim był w naszym przekonaniu o. Włodzimierz, wciąż budzi podziw i szacunek. Niech ona będzie przykładem dla ludzi pragnących żyć zgodnie z wiarą i wartościami chrześcijańskimi.

W pamięci wielu zachował się obraz kapłana cichego i pokornego serca, bardzo kochającego Boga i wszystkich bez względu na pochodzenie i przekonania. Dziękujemy Bogu, że dał nam tak wielkiego a równocześnie skromnego kapłana, z którego znajomości możemy się szczycić. Dziękujemy także o. prowincjałowi Piotrowi Budrewiczowi oraz ojcom i braciom sercanom, a także innym duchownym i świeckim za życzliwość i współpracę − wśród nich szczególnie paniom Marii Bieleckiej i Agnieszce Zwierzyńskiej Drath za cenne uwagi i porady, a bratu Andrzejowi Kostrowickiemu za pomoc w redakcji i korekcie. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i wydania tej książki.

Bogusława Głowania, Jolanta Czech

AUTORKI

Oprawa miękka,

Rok wydania 2014