15 lat Diecezji Świdnickiej 2004 – 2019

Wśród ważnych dokonań św. Jana Pawła II jako papieża wobec kraju, z którego pochodził, były osiem pielgrzymek do ojczyzny oraz ustanowienie nowej struktury organizacyjnej Kościoła katolickiego w Polsce. Zostało ono dokonane w dwóch etapach. Pierwszy, zasadniczy etap tej reformy, miał miejsce w 1992 roku, kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II bullą „Totus tuus Poloniae populus”, z dnia 25 marca 1992 r., ustanowił w Polsce dwanaście metropolii w miejsce dotychczasowych czterech oraz trzydzieści dziewięć diecezji w miejsce dotychczasowych dwudziestu siedmiu.

Na Dolnym Śląsku powstała wtedy diecezja legnicka, wyłoniona z archidiecezji wrocławskiej. Po dwunastu latach, w 2004 roku, św. Jan Paweł II dokończył dzieła reorganizacji administracji kościelnej, ustanawiając jeszcze metropolię łódzką oraz dwie diecezje: bydgoską i świdnicką. Decyzja Ojca Świętego została podana do publicznej wiadomości 24 lutego 2004 roku, a 25 marca tegoż roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w katedrze świdnickiej miały miejsce ingres i święcenia biskupie pierwszego biskupa świdnickiego. Na mapie Kościoła katolickiego w Polsce zaczęła realnie funkcjonować na Dolnym Śląsku w ramach metropolii wrocławskiej diecezja świdnicka.

Do tej pory obchodziliśmy uroczyście dwukrotnie rocznicę tego wydarzenia: pięciolecie, 25 marca 2009 r., pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz dziesięciolecie, 29 marca 2014 r., pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Celestino Migliore, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Przy okazji świętowania tych rocznic, zostały opublikowane dwie pozycje książkowe, rejestrujące główne wydarzenia w tych przedziałach czasowych („5 lat Diecezji Świdnickiej 2004-2009”, Świdnica 2009, ss. 396 oraz „Dziesięciolecie Diecezji Świdnickiej 2004-2014”, Świdnica 2014, ss. 556).

Po upływie kolejnego pięciolecia, diecezja świdnicka obchodzi w 2019 roku swoje piętnastolecie. Główna uroczystość jubileuszowa miała miejsce w sobotę, 23 marca 2019 r. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, który też wygłosił okolicznościową w homilię. Powiedział w niej m.in. takie słowa: „Dla Kościoła świdnickiego przeżywającego w duchu wiary kryształowy Jubileusz to „rzecz święta”. W ciągu tych piętnastu lat Bóg umacniał wiarę tutejszego Ludu Bożego, uświęcał go, pocieszał i prowadził do niebiańskiej ojczyzny. Przeżywany Jubileusz jest „rzeczą świętą”, ponieważ Bóg obdarza Was szczególnymi łaskami. Wśród nich są specjalne „łaski jubileuszowe”, to znaczy takie, jakie Bóg udziela tym, którzy będą „święcić” jubileusze Bożego działania w ich życiu. Zapewnia o tym Bóg oświadczając uroczyście Mojżeszowi: „Ześlę wam błogosławieństwo” (Kpł 25,21).

oprawa: Twarda

rok wydania: 2019