Boromeuszki w Głuchołazach

Ks. Jarosław Karpa

Niniejsza książka stanowi istotny, cenny dokument historii oraz idei zaangażowania Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w pomoc dla mieszkańców Głuchołaz i okolic, szczególnie w pomoc medyczną – jako pielęgniarską posługę w szpitalu św. Józefa w Głuchołazach. Ksiądz Jarosław Karpa wydobył na światło dzienne dzieje i trudy życia sióstr naszego Zgromadzenia, związanego z

posługą potrzebującym – chorym, ubogim, opuszczonym. Wypływa to z ożywiającego nasze Zgromadzenie charyzmatu jako służby miłosierdzia potrzebującym bliźnim, czemu się poświęcamy.

Podejmowanie ambulatoryjnej pielęgnacji chorych jest ważną formą naszej apostolskiej działalności charytatywnej obok podobnych form pomocy: w zakładach opieki i innych instytucjach społeczno – charytatywnych. Dzieło miłosierdzia, jakim się zajmujemy, było inspiracją powstania Zgromadzenia sióstr boromeuszek – 365 lat temu we Francji, kiedy to wielka potrzeba pielęgnacji chorych i pomocy ubogim skłoniła Józefa Chauvenela do założenia wspólnoty realizującej te idee. To jest nurt naszej pierwotnej działalności. Żeby pełniej dostrzec i ocenić tę działalność oraz jej owoce, należy przyjrzeć się duchowości Zgromadzenia związanej z charyzmatem, która motywuje i przygotowuje do świadczenia pomocy. Jest oparta na pojmowanym posłannictwie, spełnianym w kościele i świecie, jako uobecnianiem i ukazywaniem miłosiernej miłości Chrystusa. Wrażliwość na potrzeby ludzi skłania do życzliwej i ofiarnej pomocy, aby nieść ulgę cierpiącym w swoim otoczeniu: ubogim, chorym, opuszczonym i pokrzywdzonym. Wiara nasza wyraża się w posłuszeństwie i zawierzeniu siebie Miłości Najwyższego, poświęceniu swojego zdrowia i życia służbie chorym i opuszczonym.

Oprawa miękka,

Rok wydania 2017