opr. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 Autorstwo wielu utworów prozaicznych i poetyckich starożytności chrześcijańskiej badano i nieraz kwestionowano, zarówno dawniej, jak i w czasach nowożytnych. Tym bardziej zagadkowy jest autor, który nie umieścił swego imienia w zbiorze czternastu homilii, których ani czas, ani miejsce ich powstania nie są dokładnie znane, aczkolwiek istnieje ogólna zgoda co do tego, że powstały w Italii w wieku dziewiątym. Prezentowany tutaj ich przekład opiera się na krytycznym i komentowanym wydaniu dokonanym przez Paula Merciera i opublikowanym w znanym wydawnictwie specjalizującym się w edycji tekstów wczesnego chrześcijaństwa, Edition du Cerf, w Paryżu w roku 1970. Edycja  ta stanowiła pracę doktorską wydawcy.

Założycielami wydawnictwa i jego opiekunami naukowymi byli trzej wybitni, dziś już nieżyjący, znawcy literatury pierwszych wieków Kościoła: H. de Lubac, J. Danielou i C. Mondesert, których nazwiska wpisały się na trwałe w historię badań nad tekstami ojców Kościoła i pisarzy kościelnych. Dość wspomnieć, że pierwszego z nich Papież Jan Paweł II obdarzył godnością kardynalską. Tekst powstały we wspomnianym czasie charakteryzuje się szeregiem cech bardzo go zalecających: w dobie wyraźnej już stratyfikacji społecznej wykazuje dużą bliskość i bezpośredniość w odnoszeniu się do słuchaczy, daje się w pewnym momencie zauważyć element krytyczny również w stosunku do duchownych, homilie są krótkie, co nie było częstą cechą kazań średniowiecznych, proste, ale przemawiające.

Oprawa miękka

Rok wydania 201