PARAFIA POD WEZWANIEM ŚW. JANA CHRZCICIELA W MOŚCISKU W LATACH 1968 – 2013

Bożena Cieśla

Niniejsza praca jest poświęcona historii

niedużej, wiejskiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Mościsku,

położonej w diecezji świdnickiej, w dekanacie Dzierżoniów, w skład której wchodzą miejscowości Mościsko oraz Nowizna. Dzieje tej parafii w latach 1968-2013 nie zostały dotychczas opracowane. Nie pojawiła się żadna praca ujmująca całościowo życie tej wspólnoty parafialnej w oparciu o źródła historyczne. Autor pragnie więc przedstawić współczesną historię parafii w Mościsku na tle wcześniejszych dziejów miejscowości wchodzących w jej skład.

Parafia w Kościele katolickim w ciągu wieków była podstawową wspólnotą religijną i zasadniczą komórką pracy duszpasterskiej. Każdy człowiek powiązany jest z daną społecznością, kulturą, z którą łączy go język, zwyczaje, przynależność narodowościowa, tradycja, środowisko społeczne. Te czynniki kształtują człowieka i dana wspólnota ma specyfikę niepowtarzalną, właściwą tylko sobie. Podobnie jak w Kościele powszechnym, tak i w parafii występuje czynnik nadprzyrodzony – Boży oraz element naturalny – ludzki. Zbawcza działalność Kościoła urzeczywistnia się w życiu wspólnot parafialnych, którą tworzy wiara, nadzieja i miłość Ludu Bożego, będąca owocem przepowiadania Słowa Bożego oraz łaski zbawczej, która płynie z działania sakramentów świętych.